Obszar powiatowy

Zlecający Tytuł Kategoria Województwo

Gmina Miasto Krosno

Badania wielkości popytu na liniach Miejskiej Komunikacji Samochodowej na terenie gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno Badania ruchu i marketingowe podkarpackie

Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu

Analiza ruchu na potrzeby projektu: „Czysta komunikacja publiczna- zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne opolskie

Miasto Lubin

Wspieranie zarządzania na szczeblu europejskim oraz przy realizacji działań regionalnych w ramach projektu INTER-Regio-Rail: Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim- projekt regionalny JEDEN BILET- JEDNA TARYFA Systemy taryfowo-biletowe dolnośląskie

Gmina Bielawa

Badania rynku transportu publicznego w powiecie dzierżoniowskim Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Instytut Rozwoju Terytorialnego

Pomiaru ruchu na terenie 26 gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Miasto Gdańsk

Ocena funkcjonalna projektowanej Pomorskiej Kolei Metropolitarnej jako środka transportu regionalnego w aglomeracji trójmiejskiej oraz środka transportu miejskiego w Gdańsku Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne pomorskie

Miasto Wałbrzych

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Miasto Malbork

Studium komunikacyjne MOF Malborka Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie

Plan rozwoju transportu dla aglomeracji bydgosko - toruńskiej Plany Transportowe, Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego kujawsko-pomorskie

Miasto Wałbrzych i Szczawno-Zdrój

Plan transportowy dla Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju Plany Transportowe, Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Powiat Wrocławski

Plan Transportowy dla Powiatu Wrocławskiego Plany Transportowe dolnośląskie

Powiat Wałecki

Plan Transportowy dla Powiatu Wałeckiego Plany Transportowe zachodniopomorskie

Powiat Puławski

Plan Transportowy dla Powiatu Puławskiego Plany Transportowe, Badania ruchu i marketingowe lubelskie

Powiat Polkowicki

Plan Transportowy dla Powiatu Polkowickiego Plany Transportowe dolnośląskie

Powiat Pilski

Plan Transportowy dla Powiatu Pilskiego Plany Transportowe wielkopolskie

Powiat Opolski

Plan Transportowy dla Powiatu Opolskiego Plany Transportowe opolskie

Powiat Oławski

Plan Transportowy dla Powiatu Oławskiego Plany Transportowe dolnośląskie

Powiat Lubiński

Plan Transportowy dla Powiatu Lubińskiego Plany Transportowe dolnośląskie

Powiat Lubartowski

Plan Transportowy dla Powiatu Lubartowskiego Plany Transportowe lubelskie

Powiat Leżajski

Plan Transportowy dla Powiatu Leżajskiego Plany Transportowe podkarpackie

Powiat Kamiennogórski

Plan Transportowy dla Powiatu Kamiennogórskiego Plany Transportowe dolnośląskie

Powiat Jarosławski

Plan Transportowy dla Powiatu Jarosławskiego Plany Transportowe podkarpackie

Powiat Biłgorajski

Plan Transportowy dla Powiatu Biłgorajskiego Plany Transportowe lubelskie

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan Mobilności Miejskiej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Plany Mobilności Miejskiej zachodniopomorskie