Pogłębiona diagnoza Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na potrzeby przeprowadzenia integracji transportu publicznego

Zlecający: 

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Województwo: 
Pełny tytuł: 
Pogłębiona diagnoza Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na potrzeby przeprowadzenia integracji transportu publicznego