Tworzenie systemów transportu metropolitalnego i aglomeracyjnego

Dynamiczny rozwój miast doprowadził do koncentracji w aglomeracjach i metropoliach większości urzędów, punktów usługowych i miejsc pracy. Efekt rozlewania się miast (urban sprawl, eksurbanizacja) sprawia, że ludzie codziennie pokonują podróże, z obrzeży miast i ośrodków ościennych w celach zarobkowych. Powoduje to powstawanie kongestii, czyli zatłoczenia na drogach.

Receptą na problemy komunikacyjne związane z zatorami drogowymi jest inwestycja w integracje transportu zbiorowego na obszarze metropolii, czy aglomeracji. Atrakcyjny dla pasażerów transport publiczny, umożliwia podróż wieloma środkami transportu (kolej, autobusy regionalne, komunikacja miejska) na jasnych i przejrzystych zasadach oraz wspólnym bilecie. Cechuje się również konkurencyjnymi czasami przejazdów pomiędzy miejscowościami aglomeracji.

Wysoki poziom świadczenia usług przewozowych, który zadowoli klientów, z punktu widzenia organizatora wymaga wielu zabiegów prawno-organizacyjnych. Odpowiednie funkcjonowanie prawne organizatorów transportu na różnych szczeblach, sprawne rozliczanie pomiędzy poszczególnymi JST i utrzymanie zoptymalizowanej sieci połączeń jest wyzwaniem, z którym nasz zespół poradzi sobie bez problemu.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty