Tworzenie systemów transportu metropolitalnego i aglomeracyjnego

Dynamiczny rozwój miast doprowadził do koncentracji w aglomeracjach i metropoliach większości urzędów, punktów usługowych i miejsc pracy. Efekt rozlewania się miast (urban sprawl, eksurbanizacja) sprawia, że ludzie codziennie pokonują podróże, z obrzeży miast i ośrodków ościennych w celach zarobkowych. Powoduje to powstawanie kongestii, czyli zatłoczenia na drogach.

Receptą na problemy komunikacyjne związane z zatorami drogowymi jest inwestycja w integracje transportu zbiorowego na obszarze metropolii, czy aglomeracji. Atrakcyjny dla pasażerów transport publiczny, umożliwia podróż wieloma środkami transportu (kolej, autobusy regionalne, komunikacja miejska) na jasnych i przejrzystych zasadach oraz wspólnym bilecie. Cechuje się również konkurencyjnymi czasami przejazdów pomiędzy miejscowościami aglomeracji.

Wysoki poziom świadczenia usług przewozowych, który zadowoli klientów, z punktu widzenia organizatora wymaga wielu zabiegów prawno-organizacyjnych. Odpowiednie funkcjonowanie prawne organizatorów transportu na różnych szczeblach, sprawne rozliczanie pomiędzy poszczególnymi JST i utrzymanie zoptymalizowanej sieci połączeń jest wyzwaniem, z którym nasz zespół poradzi sobie bez problemu.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty

Zlecający Tytuł Kategoria Województwo

Miasto Lubin

Wspieranie zarządzania na szczeblu europejskim oraz przy realizacji działań regionalnych w ramach projektu INTER-Regio-Rail: Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim- projekt regionalny JEDEN BILET- JEDNA TARYFA Systemy taryfowo-biletowe dolnośląskie

Województwo kujawsko-pomorskie, Miasto Toruń

Usługi eksperckie związane z przygotowaniem projektu pn. „Szybka kolej metropolitarna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego Systemy taryfowo-biletowe kujawsko-pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie, Miasto Toruń

Analiza instytucjonalna możliwości wdrożenia Systemu Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Systemy taryfowo-biletowe kujawsko-pomorskie

Miasto Wałbrzych i Szczawno-Zdrój

Plan transportowy dla Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju Plany Transportowe i dokumenty strategiczne, Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Miasto Jelenia Góra

Plan Transportowy dla miasta Jeleniej Góry Plany Transportowe i dokumenty strategiczne, Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Plan Transportowy dla Województwa Lubelskiego Plany Transportowe i dokumenty strategiczne, Badania ruchu i marketingowe lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Plan Transportowy dla Województwa Zachodniopomorskiego Plany Transportowe i dokumenty strategiczne, Badania ruchu i marketingowe zachodniopomorskie

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan Mobilności Miejskiej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Plany Mobilności Miejskiej zachodniopomorskie