Studium wykonalności „Integracja organizacyjna, taryfowa i biletowa w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”

Zlecający: 

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Województwo: 
Pełny tytuł: 
Studium wykonalności „Integracja organizacyjna, taryfowa i biletowa w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”