Projektowanie i analiza systemów priorytetu dla komunikacji miejskiej

Wzrost kongestii w XXI wieku w obszarach mocno zurbanizowanych doprowadził do znacznego wydłużenia czasu podróży, szczególnie w godzinach szczytów komunikacyjnych. Jednym ze środków pomagającym w „odkorkowywaniu” miast jest zwiększanie atrakcyjności komunikacji zbiorowej. Priorytet dla komunikacji zbiorowej zapewnia wzrost konkurencyjności tego środka transportu i wywołuje efekt zachęty wśród podróżnych poruszających się innymi środkami komunikacji.

Nasza firma wyszukuje i projektuje optymalne rozwiązania zapewniające priorytety dla komunikacji zbiorowej. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu do klienta, jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania znacząco zwiększające zainteresowanie wśród podróżnych komunikacją zbiorową, zdiagnozować optymalną funkcjonalność systemu dla konkretnego rozwiązania i „przeprowadzić” zamawiającego przez wszystkie etapy inwestycji.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty