Koncepcja wstępna układu linii tramwajowych systemu „Tramwaj Plus” po zakończeniu Etapu I

Zlecający: 

Miasto Wrocław

Województwo: 
Wielkości - zakres: