Studia Wykonalności projektów transportowych

Przygotowanie wariantowania projektu, określenie wpływu na otoczenia oraz wyliczenie jego opłacalności to jedna z podstawowych części realizacji projektu. Ocena i analiza potencjału poprzez określenie wszystkich wad i zalet bazująca na wiedzy eksperckiej jest niezbędna dla poprawnego przeprowadzenia inwestycji. W studiach wykonalności podpieramy się wynikami analiz ekonomicznych, analiz ruchu oraz analiz wielokryterialnych.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty