Plan Mobilności Miejskiej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Zlecający: 

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Województwo: 
Wielkości - zakres: