Analiza instytucjonalna możliwości wdrożenia Systemu Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Zlecający: 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasto Toruń

Województwo: 
Wielkości - zakres: 
Pełny tytuł: 
„Analiza instytucjonalna w zakresie powołania i funkcjonowania struktury organizacyjnej optymalnej dla wdrożenia i funkcjonowania wspólnego systemu sprzedaży oraz integracji taryfowej na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.”