Systemy taryfowo-biletowe

Zlecający Tytuł Kategoria Województwo

Miasto Łódź

Badania struktury przejazdów pasażerów komunikacji zbiorowej w Łodzi według rodzajów biletów na terenie Miasta Łodzi Badania ruchu i marketingowe, Systemy taryfowo-biletowe łódzkie

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Zintegrowany System Transportu Miejskiego

Referat „Ocena funkcjonowania połączeń autobusowych Wrocławia z sąsiednimi gminami we wspólnym systemie taryfowym Systemy taryfowo-biletowe dolnośląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Opracowanie systemu informacji pasażerskiej oraz zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego dla Województwa Wielkopolskiego Systemy taryfowo-biletowe wielkopolskie

Miasto Lubin

Wspieranie zarządzania na szczeblu europejskim oraz przy realizacji działań regionalnych w ramach projektu INTER-Regio-Rail: Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim- projekt regionalny JEDEN BILET- JEDNA TARYFA Systemy taryfowo-biletowe dolnośląskie

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Usługi eksperckie i doradztwo w zakresie wdrożenia Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej "PEKA" w komunikacji zbiorowej na obszarze Poznania i aglomeracji Systemy taryfowo-biletowe wielkopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasto Toruń

Usługi eksperckie związane z przygotowaniem projektu pn. „Szybka kolej metropolitarna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego Systemy taryfowo-biletowe kujawsko-pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasto Toruń

Analiza instytucjonalna możliwości wdrożenia Systemu Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Systemy taryfowo-biletowe kujawsko-pomorskie

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu 

Projekt taryfy komunikacji miejskiej w Wałbrzychu Systemy taryfowo-biletowe dolnośląskie