Badania struktury przejazdów pasażerów komunikacji zbiorowej w Łodzi według rodzajów biletów na terenie Miasta Łodzi