Badania struktury biletowej

Nasz zespół badawczy realizuje badania struktury biletowej wśród pasażerów środków komunikacji zbiorowej. Wyniki otrzymywane podczas badań struktury biletowej pozwalają określić przychodowość poszczególnych linii komunikacyjnych oraz strukturę rodzajową posiadanych biletów, w szczególności realny stopień przejazdów bezpłatnych. Badania struktury biletowej stanowią doskonałą bazę do optymalizacji układów linii komunikacyjnych dla organizatorów i operatorów transportu publicznego.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty