Badania ankietowe pasażerów na obszarze obowiązywania biletu EURO-NYSA