Badanie struktury biletowej oraz potoków pasażerskich na liniach komunikacji międzygminnej Wrocław – Gmina Czernica

Zlecający: 

Gmina Czernica

Województwo: 
Wielkości - zakres: