Pomiary, analizy i modelowanie ruchu

Pomiary i analizy ruchu wykonywane przez naszą firmę cechują się należytą starannością i zawsze wykonywane są zgodnie ze sztuką. Nasza firma cechuje się wysoką elastycznością i potrafi wykonać badania na dużych obszarach miejskich przy zachowaniu krótkiego terminu realizacji. Doświadczenie naszej firmy obejmuje badania we wszystkich środkach transportu, wykonywane zarówno metodą wewnątrz pojazdową jak i ekranową.

Zobacz szczegółowy opis »

Posiadamy doświadczony zespół badawczy, który realizuje kompleksowe badania wielkości popytu w transporcie publicznym. Wyniki badań napełnień stanowią doskonałą bazę wyjściową do modyfikowania lub tworzenia zupełnie nowej oferty przewozowej w transporcie publicznym.

Wykonujemy badania napełnień w systemach komunikacji miejskich, gminnych oraz regionalnych. Obserwacje przeprowadzamy nie tylko w autobusach, ale również w minibusach, tramwajach oraz pociągach. Ofertę badań napełnień kierujemy dla przewoźników, wyspecjalizowanych zarządów transportu, samorządów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.

Zobacz szczegółowy opis »

Nasz zespół badawczy realizuje badania struktury biletowej wśród pasażerów środków komunikacji zbiorowej. Wyniki otrzymywane podczas badań struktury biletowej pozwalają określić przychodowość poszczególnych linii komunikacyjnych oraz strukturę rodzajową posiadanych biletów, w szczególności realny stopień przejazdów bezpłatnych. Badania struktury biletowej stanowią doskonałą bazę do optymalizacji układów linii komunikacyjnych dla organizatorów i operatorów transportu publicznego.

Zobacz szczegółowy opis »

W swoim portfolio posiadamy projekty na potrzeby, których przeprowadzaliśmy badania kordonowe oraz ekranowe. Badania ruchu wykonywane przez naszą firmę cechują się wysokim profesjonalizmem i zachowaniem wszystkich wytycznych krajowych.

Dla uzyskania miarodajnych wyników na etapie planowania badań wykorzystujemy autorskie metody organizacyjne, przetestowane podczas wykonywania projektów. Badania wykonywane przez naszą firmę koordynowane są przez pracowników mających doświadczenie w kierowaniu zespołem pomiarowców i ankieterów

Zobacz szczegółowy opis »

Modele ruchu są zintegrowanymi narzędziami służącymi do kompleksowego zarządzania transportem w miastach i aglomeracjach. Zasada ich działania polega na dokładnym odwzorowaniu sieci drogowej wraz z siecią transportu publicznego i skorelowaniu z zachowaniem osób korzystających z całego systemu komunikacyjnego.

Dobrze wykonany model ruchu wymaga przeprowadzenia dokładnych badań preferencji komunikacyjnych wśród mieszkańców regionu oraz badań ruchu na ciągach komunikacyjnych miasta.

Korzystając z modelu ruchu można prognozować zachowania mieszkańców związane ze zmianami w organizacji ruchu wynikającymi np. z remontu ulic, wprowadzeniu objazdów. Model służy również jako podstawowe narzędzie do analiz ruchu związanych z realizacją nowych inwestycji, które to wymagane są podczas ubiegania się o dofinansowania ze środków unijnych.

Zobacz szczegółowy opis »

W celu pełnego zobrazowania natężeń ruchu, zachęcamy naszych klientów do zwizualizowania wyników badań natężeń ruchu na sieci transportowej. Nasz zespół projektowy dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem do opracowywania graficznego map.

Dla klientów przygotować mapy natężeń ruchu zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci wydruków wielkoformatowych.

Zobacz szczegółowy opis »

Tworzenie audytów sprowadza się do wnikliwego przeanalizowania uwarunkowań komunikacyjnych danego terenu. Do stworzenia opracowania analizuje się zachowania komunikacyjne, sprawdza funkcjonalność infrastruktury oraz jej dostępność pod kątem wszystkich użytkowników.

Dokumenty te tworzy się zazwyczaj dla obszarów centralnych, osiedli i innych homogenicznych obszarów miast. Opracowania te cechują się bardzo wysoką szczegółowością i oceniają takie aspekty jak:

- lokalizacje przejść dla pieszych oraz ich funkcjonalność,

- stan nawierzchni ciągów pieszych,

- stan infrastruktury przystankowej,

- lokalizację innych przeszkód,

Zobacz szczegółowy opis »