Audyty i mapy barier w organizacji przestrzeni publicznych

Tworzenie audytów sprowadza się do wnikliwego przeanalizowania uwarunkowań komunikacyjnych danego terenu. Do stworzenia opracowania analizuje się zachowania komunikacyjne, sprawdza funkcjonalność infrastruktury oraz jej dostępność pod kątem wszystkich użytkowników.

Dokumenty te tworzy się zazwyczaj dla obszarów centralnych, osiedli i innych homogenicznych obszarów miast. Opracowania te cechują się bardzo wysoką szczegółowością i oceniają takie aspekty jak:

- lokalizacje przejść dla pieszych oraz ich funkcjonalność,

- stan nawierzchni ciągów pieszych,

- stan infrastruktury przystankowej,

- lokalizację innych przeszkód,

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty