Plan rozwoju transportu dla gminy Legnica

Zlecający: 

Gmina Legnica

Województwo: 
Wielkości - zakres: 
Pełny tytuł: 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego