Doradztwo strategiczne

Długofalowe i roztropne decyzje w zarządzaniu transportem powodują znaczący wzrost poziomu świadczonych usług. W celu wyeliminowania błędnie podejmowanych decyzji, mających negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców należy określić i zdywersyfikować inwestycje w dziedzinie transportu. Zespół ekspertów firmy „TRAKO” zapewnia pełne doradztwo w dziedzinach rozwoju komunikacji na każdym szczeblu.

W dokumentach strategicznych zawierane są informacje o planowanych inwestycjach w transport publiczny, indywidualny, infrastrukturę punktową i sieciową oraz poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie ich poziomu mobilności.

Dokumenty strategiczne, w których tworzeniu wspieramy administrację publiczną w znaczącej części stają się dokumentami prawa miejscowego.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty

Zlecający Tytuł Kategoria Województwo

Miasto Legnica

Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy Plany Transportowe i dokumenty strategiczne dolnośląskie

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2020 Plany Transportowe i dokumenty strategiczne zachodniopomorskie

Miasto Opole

Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne opolskie

Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie

Badania napełnień, optymalizacja tras linii autobusowych MKS Krosno Optymalizacje istniejących sieci komunikacyjnych podkarpackie

Miasto Wałbrzych i Szczawno-Zdrój

Plan transportowy dla Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju Plany Transportowe i dokumenty strategiczne, Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Miasto Puławy

Zintegrowany program rozwoju transportu dla miasta Puławy Plany Transportowe i dokumenty strategiczne, Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe lubelskie

Miasto Opole

Plan transportowy dla miasta Opola Plany Transportowe i dokumenty strategiczne, Badania ruchu i marketingowe opolskie

Miasto Leszno

Zintegrowany program rozwoju transportu dla miasta Leszna Plany Transportowe i dokumenty strategiczne wielkopolskie

Gmina Legnica

Plan rozwoju transportu dla gminy Legnica Plany Transportowe i dokumenty strategiczne, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Miasto Konin

Zintegrowany program rozwoju transportu dla miasta Konina Plany Transportowe i dokumenty strategiczne, Badania ruchu i marketingowe wielkopolskie

Miasto Środa Śląska

Plan Mobilności Miejskiej dla Gminy i Miasta Środa Śląska Plany Mobilności Miejskiej, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Miasto Dąbrowa Górnicza

Plan Mobilności Miejskiej na terenie Dąbrowy Górniczej Plany Mobilności Miejskiej, Badania ruchu i marketingowe śląskie