Doradztwo strategiczne

Długofalowe i roztropne decyzje w zarządzaniu transportem powodują znaczący wzrost poziomu świadczonych usług. W celu wyeliminowania błędnie podejmowanych decyzji, mających negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców należy określić i zdywersyfikować inwestycje w dziedzinie transportu. Zespół ekspertów firmy „TRAKO” zapewnia pełne doradztwo w dziedzinach rozwoju komunikacji na każdym szczeblu.

W dokumentach strategicznych zawierane są informacje o planowanych inwestycjach w transport publiczny, indywidualny, infrastrukturę punktową i sieciową oraz poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie ich poziomu mobilności.

Dokumenty strategiczne, w których tworzeniu wspieramy administrację publiczną w znaczącej części stają się dokumentami prawa miejscowego.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty