Pomiary i analizy ruchu

Pomiary i analizy ruchu wykonywane przez naszą firmę cechują się należytą starannością i zawsze wykonywane są zgodnie ze sztuką. Nasza firma cechuje się wysoką elastycznością i potrafi wykonać badania na dużych obszarach miejskich przy zachowaniu krótkiego terminu realizacji. Doświadczenie naszej firmy obejmuje badania we wszystkich środkach transportu, wykonywane zarówno metodą wewnątrz pojazdową jak i ekranową.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty

Zlecający Tytuł Kategoria Województwo

Komunikacja Miejska w Głogowie

Analiza ruchu, w tym badania i pomiary ruchu dla projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich" Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Miasto Wałbrzych

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Miasto Brodnica

Analiza wdrożenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w Brodnicy Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe kujawsko-pomorskie

Miasto Świnoujście

Optymalizacja komunikacji miejskiej w Świnoujściu Optymalizacje istniejących sieci komunikacyjnych, Badania ruchu i marketingowe zachodniopomorskie

MZK Opole

Optymalizacja tras i rozkładów jazdy wybranych linii komunikacyjnych MZK Opole. Optymalizacje istniejących sieci komunikacyjnych, Badania ruchu i marketingowe opolskie

Miasto Wałbrzych i Szczawno-Zdrój

Plan transportowy dla Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju Plany Transportowe, Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Miasto Puławy

Plan rozwoju transportu dla miasta Puławy Plany Transportowe, Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe lubelskie

Miasto Opole

Plan transportowy dla miasta Opola Plany Transportowe, Badania ruchu i marketingowe opolskie

Gmina Legnica

Plan rozwoju transportu dla gminy Legnica Plany Transportowe, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Miasto Konin

Plan rozwoju transportu dla miasta Konina Plany Transportowe, Badania ruchu i marketingowe wielkopolskie

Miasto Gniezno

Plan Transportowy dla miasta Gniezna Badania ruchu i marketingowe wielkopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Plan Transportowy dla Województwa Lubelskiego Plany Transportowe, Badania ruchu i marketingowe lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Plan Transportowy dla Województwa Zachodniopomorskiego Plany Transportowe, Badania ruchu i marketingowe zachodniopomorskie