Badania i analiza zapotrzebowania mieszkańców w zakresie komunikacji autobusowej na terenie miast Jaworzna i Mysłowic.

Zlecający: 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Województwo: 
Wielkości - zakres: