Wykonanie badań ruchu wraz z analizą wyników badań w Oławie