Badania i analizy komunikacji tramwajowej w północno- wschodniej części Wrocławia

Zlecający: 

Zarząd Dróg i Komunikacji Wrocław

Województwo: 
Wielkości - zakres: