Modele ruchu miejskiego (opracowane oprogramowaniem PTV VISUM)

Modele ruchu są zintegrowanymi narzędziami służącymi do kompleksowego zarządzania transportem w miastach i aglomeracjach. Zasada ich działania polega na dokładnym odwzorowaniu sieci drogowej wraz z siecią transportu publicznego i skorelowaniu z zachowaniem osób korzystających z całego systemu komunikacyjnego.

Dobrze wykonany model ruchu wymaga przeprowadzenia dokładnych badań preferencji komunikacyjnych wśród mieszkańców regionu oraz badań ruchu na ciągach komunikacyjnych miasta.

Korzystając z modelu ruchu można prognozować zachowania mieszkańców związane ze zmianami w organizacji ruchu wynikającymi np. z remontu ulic, wprowadzeniu objazdów. Model służy również jako podstawowe narzędzie do analiz ruchu związanych z realizacją nowych inwestycji, które to wymagane są podczas ubiegania się o dofinansowania ze środków unijnych.