Kompleksowe badania ruchu drogowego (badania ekranowe, kordonowe)

W swoim portfolio posiadamy projekty na potrzeby, których przeprowadzaliśmy badania kordonowe oraz ekranowe wykonane metodą tradycyjną jak i za pomocą wideo detekcji. Badania ruchu wykonywane przez naszą firmę cechują się wysokim profesjonalizmem i zachowaniem wszystkich wytycznych krajowych.

Dla uzyskania miarodajnych wyników na etapie planowania badań wykorzystujemy autorskie metody organizacyjne, przetestowane podczas wykonywania projektów. Badania wykonywane przez naszą firmę koordynowane są przez pracowników mających doświadczenie w kierowaniu zespołem pomiarowców i ankieterów

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty