Kompleksowe badania ruchu drogowego (badania ekranowe, kordonowe)

W swoim portfolio posiadamy projekty na potrzeby, których przeprowadzaliśmy badania kordonowe oraz ekranowe. Badania ruchu wykonywane przez naszą firmę cechują się wysokim profesjonalizmem i zachowaniem wszystkich wytycznych krajowych.

Dla uzyskania miarodajnych wyników na etapie planowania badań wykorzystujemy autorskie metody organizacyjne, przetestowane podczas wykonywania projektów. Badania wykonywane przez naszą firmę koordynowane są przez pracowników mających doświadczenie w kierowaniu zespołem pomiarowców i ankieterów

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty

Zlecający Tytuł Kategoria Województwo

Instytut Rozwoju Terytorialnego

Pomiaru ruchu na terenie 26 gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Progress Consulting

Wykonanie pomiarów ruchu w Trzebnicy Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Progress Consulting

Szczegółowa prognoza popytu wraz z analizą przepustowości i mocy przewozowych skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z przedłużeniem do autostrady A-6 w Szczecinie Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne zachodniopomorskie

Progress Consulting

Prognoza popytu wraz z analizą przepustowości i mocy przewozowych Ronda Sulejowskiego w Piotrkowie Trybunalskim Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne łódzkie

Progress Consulting

Analizy ruchu wraz z badaniami dla skrzyżowania DK72 i DK92 w Koninie Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne, Badania ruchu i marketingowe wielkopolskie

Miasto Wałbrzych

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Miasto Wałbrzych i Szczawno-Zdrój

Plan transportowy dla Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju Plany Transportowe i dokumenty strategiczne, Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Plan Transportowy dla Województwa Lubelskiego Plany Transportowe i dokumenty strategiczne, Badania ruchu i marketingowe lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Plan Transportowy dla Województwa Zachodniopomorskiego Plany Transportowe i dokumenty strategiczne, Badania ruchu i marketingowe zachodniopomorskie