Badanie napełnień linii komunikacyjnych MZK Opole

Zlecający: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Województwo: 
Wielkości - zakres: 
Pełny tytuł: 
„Badania napełnień na liniach użyteczności publicznej oraz zachowań i preferencji komunikacyjnych pasażerów w województwie opolskim”