Ocena funkcjonalna projektowanej Pomorskiej Kolei Metropolitarnej jako środka transportu regionalnego w aglomeracji trójmiejskiej oraz środka transportu miejskiego w Gdańsku