Założenia integracji przewozów w Aglomeracji Wrocławskiej jako część Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Wrocławskiej w latach 2004-2008

Zlecający: 

Zarząd Dróg i Komunikacji Wrocław

Województwo: 
Pełny tytuł: 
Założenia integracji przewozów w Aglomeracji Wrocławskiej jako część Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Wrocławskiej w latach 2004-2008