Obniżanie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej przy możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na jakość oferty przewozowej i wysokość przychodów

Sytuacja demograficzna, zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, efekt urban sprawl i wzrost wskaźnika motoryzacji doprowadziły w większości obszarów naszego kraju do zmniejszenia roli komunikacji miejskiej. Zapewnienie odpowiedniej rentowność firm przewozowych w niektórych przypadkach wymaga ograniczenia oferty przewozowej. Dzięki odpowiednim badaniom marketingowym i analizie zachowań komunikacyjnych zespół projektowy jest wstanie zaproponować zmiany poprawiające rentowność przewozów pasażerskich wraz z minimalizacją negatywnych skutków odczuwalnych przez pasażerów.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty

Zlecający Tytuł Kategoria Województwo

Gmina Olkusz

Kompleksowa ekspertyza dotycząca samodzielnego prowadzenia komunikacji miejskiej przez Miasto i Gminę Olkusz Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne małopolskie

Miasto Lubin

Analiza funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lubinie oraz propozycje jej usprawnień Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego dolnośląskie

ZDiTM w Szczecinie 

Wykonanie badań potoków pasażerskich realizowanych na liniach tramwajowych i autobusowych organizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz opracowanie analizy wyników przeprowadzonych badań Badania ruchu i marketingowe zachodniopomorskie

Gmina Długołęka

Badania i analizy napełnień komunikacji międzygminnej Wrocław-Długołęka Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy

Studium efektywności pracy przewozowej w Komunikacji Miejskiej w Brodnicy Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe kujawsko-pomorskie

Miasto Wodzisław Śląski

Projekt Systemu Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe śląskie

Miasto Środa Śląska

Koncepcja organizacji transportu w Środzie Śląskiej Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego dolnośląskie

gmina Kobierzyce

Projekt nowych rozkładów jazdy komunikacji gminnej Kobierzyce Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego dolnośląskie

Miasto Inowrocław

Plan rozwoju MPK w Inowrocławiu Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe kujawsko-pomorskie

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu

Optymalizacja komunikacji miejskiej na terenie Wałbrzycha i Szczawna Zdroju Optymalizacje istniejących sieci komunikacyjnych, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

MKS Krosno

Badania napełnień, optymalizacja tras linii autobusowych MKS Krosno Optymalizacje istniejących sieci komunikacyjnych podkarpackie

Miasto Puławy

Plan rozwoju transportu dla miasta Puławy Plany Transportowe, Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe lubelskie