Obniżanie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej przy możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na jakość oferty przewozowej i wysokość przychodów

Sytuacja demograficzna, zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, efekt urban sprawl i wzrost wskaźnika motoryzacji doprowadziły w większości obszarów naszego kraju do zmniejszenia roli komunikacji miejskiej. Zapewnienie odpowiedniej rentowność firm przewozowych w niektórych przypadkach wymaga ograniczenia oferty przewozowej. Dzięki odpowiednim badaniom marketingowym i analizie zachowań komunikacyjnych zespół projektowy jest wstanie zaproponować zmiany poprawiające rentowność przewozów pasażerskich wraz z minimalizacją negatywnych skutków odczuwalnych przez pasażerów.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty

Zlecający Tytuł Kategoria Województwo

Miasto Prudnik

Projekt uruchomienia komunikacji miejskiej i gminnej w Prudniku Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego opolskie

Miasto Dębica

Projekt optymalizacji oferty przewozowej w dębickiej komunikacji miejskiej Optymalizacje istniejących sieci komunikacyjnych podkarpackie

Gmina Olkusz

Kompleksowa ekspertyza dotycząca samodzielnego prowadzenia komunikacji miejskiej przez Miasto i Gminę Olkusz Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne małopolskie

Miasto Lubin

Analiza funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lubinie oraz propozycje jej usprawnień Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego dolnośląskie

ZDiTM w Szczecinie 

Wykonanie badań potoków pasażerskich realizowanych na liniach tramwajowych i autobusowych organizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz opracowanie analizy wyników przeprowadzonych badań Badania ruchu i marketingowe zachodniopomorskie

Gmina Długołęka

Badania i analizy napełnień komunikacji międzygminnej Wrocław-Długołęka Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy

Studium efektywności pracy przewozowej w Komunikacji Miejskiej w Brodnicy Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe kujawsko-pomorskie

Miasto Wodzisław Śląski

Projekt Systemu Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe śląskie

Miasto Środa Śląska

Koncepcja organizacji transportu w Środzie Śląskiej Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego dolnośląskie

gmina Kobierzyce

Projekt nowych rozkładów jazdy komunikacji gminnej Kobierzyce Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego dolnośląskie

Miasto Inowrocław

Plan rozwoju MPK w Inowrocławiu Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe kujawsko-pomorskie

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu

Optymalizacja komunikacji miejskiej na terenie Wałbrzycha i Szczawna Zdroju Optymalizacje istniejących sieci komunikacyjnych, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie

Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie

Badania napełnień, optymalizacja tras linii autobusowych MKS Krosno Optymalizacje istniejących sieci komunikacyjnych podkarpackie

Miasto Puławy

Zintegrowany program rozwoju transportu dla miasta Puławy Plany Transportowe i dokumenty strategiczne, Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe lubelskie