Wykonanie badań potoków pasażerskich realizowanych na liniach tramwajowych i autobusowych organizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz opracowanie analizy wyników przeprowadzonych badań

Zlecający: 

ZDiTM w Szczecinie 

Województwo: 
Wielkości - zakres: