Analiza funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lubinie oraz propozycje jej usprawnień

Zlecający: 

Miasto Lubin

Województwo: 
Wielkości - zakres: