Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Świdnicy

Zlecający: 

Gmina Miasto Świdnica

Województwo: 
Wielkości - zakres: 
Pełny tytuł: 
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Świdnicy