Analizy marketingowe oraz analizy kosztów i korzyści dla projektów transportowych

Każda inwestycja, szczególnie ta związana z transportem powinna zostać zaprojektowana na podstawie analizy kosztów i korzyści. Utrzymanie równowagi pomiędzy wydatkami poniesionymi przez inwestorów i nakładem finansowym koniecznym do jej pełnego funkcjonowania, a korzyściami jakie zostaną uzyskane poprzez oddanie jej do użytku to główny cel analiz tego typu. Każdy beneficjent aplikujący o przyznanie środków unijnych w bieżącej perspektywie finansowej 2013-2020 zobligowany jest do przedstawienia AKK, jako składowej studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty

Zlecający Tytuł Kategoria Województwo

Gmina Miasto Nysa

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Nysie oraz Otmuchowie Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne opolskie

Gmina Miasto Stargard

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Stargard Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne zachodniopomorskie

Miasto Kalisz

Analiza kosztów i korzyści wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej na terenie Kalisza Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne wielkopolskie

Miasto Płock

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Płocka Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne mazowieckie

Miasto Opole

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne opolskie

Miasto Głogów

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych na terenie Głogowa Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne dolnośląskie

Gmina Miasto Świdnica

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Świdnicy Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne dolnośląskie

Miasto Legnica

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne dolnośląskie

Miasto Bielsko-Biała

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Bielska-Białej Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne śląskie

Jarocińskie Linie Autobusowe

Analizy ruchu wraz z badaniami dla obszaru Miasta Jarocina Studia wykonalności, analizy ruchu i ekonomiczne, Badania ruchu i marketingowe wielkopolskie

Polbus PKS

Zadania z zakresu logistyki i marketingu usług przewozowych w sieci transportowej obsługiwanej przez Polbus PKS we Wrocławiu Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie