Badanie i ocena jakości i efektywności (w sposób ciągły) komunikacji miejskiej w Poznaniu oraz realizowanej w ramach porozumień międzygminnych

Zlecający: 

ZTM Poznań

Województwo: 
Wielkości - zakres: