Przeprowadzenie badań napełnień na wszystkich liniach użyteczności publicznej w Województwie Opolskim