Przeprowadzenie badań liczby osób wsiadających do i wysiadających z pociągów Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na stacjach kolejowych w Opolu