Badanie napełnień linii komunikacyjnych MZK Opole

Zlecający: 

Miasto Opole

Województwo: 
Wielkości - zakres: 
Pełny tytuł: 
„Przeprowadzenie kompleksowych badań marketingowych w komunikacji miejskiej w Opolu na potrzeby projektów organizacji ruchu pojazdów transportu publicznego”