Badania napełnień autobusów komunikacji miejskiej wraz z badaniami preferencji komunikacyjnych w mieście Inowrocławiu

Zlecający: 

Miasto Inowrocław

Województwo: 
Wielkości - zakres: