Współpraca w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE w obszarach powiązanych z transportem

Obecna perspektywa unijna 2014-2020 oferuje możliwość pozyskania wsparcia na projekty infrastrukturalne w wysokości do 85%. Wieloletnie niedoinwestowanie infrastruktury i taboru przyczynia się do generowania negatywnych skutków związanych z ich eksploatacją; wzrostu poziomu zanieczyszczeń, zwiększonej emisji hałasu, zmniejszeniu poziomu bezpieczeństwa.

Dzięki dobrze przygotowanym dokumentom aplikacyjnym oraz odpowiednio napisanym projektom szanse finansowania przedsięwzięcia związanego z transportem są bardzo duże. Szczególną szansę na dofinansowanie w obecnej perspektywie mają przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie systemów transportu miejskiego, w tym transportu zbiorowego w miastach oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Wieloletnie doświadczenie, jakim możemy się poszczycić, zostało zdobyte podczas pracy przy projektach obejmujących swoim zakresem osiąganie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej wynikające z przygotowanego przez samorząd planu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej bądź planu mobilności miejskiej. W historii firmy braliśmy udział w przygotowaniu kilkunastu projektów na łączną kwotę przekraczająca 1 mld złotych.