Usługi eksperckie przy opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących usług przewozowych

Obowiązkiem jaki spoczywa na organizatorze publicznego przewozu pasażerskiego jest zorganizowanie efektywnego, przyjaznego dla pasażera, wydajnego systemu połączeń, który będzie jednocześnie generował jak najmniejsze koszty.

W przypadku wyłonienia operatora w formie przetargu, warto skonkretyzować zapisy SIWZu, aby zapewnić należytą jakość wykonanej usługi. Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów jest gwarancją stworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierającej odpowiedni poziom szczegółowości, zabezpieczającej zamawiającego przed poniesieniem nieprzewidywanych kosztów i jednocześnie chroniącego jego interesy.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty