Projekty systemów komunikacji gminnej

Coraz więcej mieszkańców małych miejscowości odczuwa problemy związane z brakiem dostępu do połączeń transportu publicznego. Receptą na poprawę jakości życia mieszkańców wsi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich jest uruchomienie systemu gminnego transportu publicznego.
Dla samorządów gminnych opracowujemy kompleksowe projekty systemów komunikacji gminnych, składające się z badań i analiz rynku, projektów tras linii komunikacyjnych oraz szczegółowych rozkładów jazdy.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty