Współpraca w zakresie pozyskiwania środków z zewnętrznych (w tym funduszy Unijnych) na rozwój transportu (zakup taboru, modernizacja infrastruktury)