Identyfikacja więźby ruchu pasażerskiego

Dane uzyskane podczas badań ruchu są fundamentalną wartością używaną podczas identyfikacji celów podróży pasażerów. Dzięki dokładnemu zidentyfikowaniu relacji, możemy stworzyć więźbę ruchu oraz model symulacyjny obrazujący rozkład potoków pasażerskich w sieci. Więźba ruchu pasażerskiego może służyć nam do określenia potencjału danych linii komunikacyjnych poprzez zobrazowanie głównych korytarzy transportowych na badanym obszarze.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty

Zlecający Tytuł Kategoria Województwo

Gmina Swarzędz

Badania napełnień linii komunikacji miejskiej w Swarzędzu wjeżdżających do Poznania Badania ruchu i marketingowe wielkopolskie

„BARD” Badania i Analizy Ruchu Drogowego

Koncepcja Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Lubinie Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego dolnośląskie

Komunikacja Autobusowa w Świnoujściu sp. z o.o.

Badania napełnień oraz struktury pasażerskiej lewobrzeżnych linii komunikacyjnych w Świnoujściu Badania ruchu i marketingowe zachodniopomorskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy

Studium efektywności pracy przewozowej w Komunikacji Miejskiej w Brodnicy Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe kujawsko-pomorskie

Miasto Wodzisław Śląski

Projekt Systemu Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe śląskie

Miasto Malbork

Studium komunikacyjne MOF Malborka Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe pomorskie

Miasto Świnoujście

Optymalizacja komunikacji miejskiej w Świnoujściu Optymalizacje istniejących sieci komunikacyjnych, Badania ruchu i marketingowe zachodniopomorskie

MZK Opole

Optymalizacja tras i rozkładów jazdy wybranych linii komunikacyjnych MZK Opole. Optymalizacje istniejących sieci komunikacyjnych, Badania ruchu i marketingowe opolskie

Polbus PKS

Zadania z zakresu logistyki i marketingu usług przewozowych w sieci transportowej obsługiwanej przez Polbus PKS we Wrocławiu Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe dolnośląskie