Identyfikacja więźby ruchu pasażerskiego

Dane uzyskane podczas badań ruchu są fundamentalną wartością używaną podczas identyfikacji celów podróży pasażerów. Dzięki dokładnemu zidentyfikowaniu relacji, możemy stworzyć więźbę ruchu oraz model symulacyjny obrazujący rozkład potoków pasażerskich w sieci. Więźba ruchu pasażerskiego może służyć nam do określenia potencjału danych linii komunikacyjnych poprzez zobrazowanie głównych korytarzy transportowych na badanym obszarze.

W tej kategorii wykonaliśmy następujące projekty