mazowieckie

Zlecający Tytuł Kategoria Województwo

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Plan rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich na lata 2016-2026 Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego mazowieckie

Wspólne zlecenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Michałowice, Pruszków, Piastów

Opracowanie systemu publicznego transportu zbiorowego w zachodniej części aglomeracji warszawskiej. Koncepcje rozwoju transportu zbiorowego, Badania ruchu i marketingowe mazowieckie