Plan połączeń transportu zbiorowego w gminie Czernica

Zlecający: 

gmina Czernica

Województwo: 
Wielkości - zakres: 
Pełny tytuł: 
Strategia organizacji transportu publicznego, w której opisane zostaną zasady organizacji transportu na obszarze Gminy Czernica oraz zasady integracji z transportem gmin sąsiednich