Wykonanie badań i analiz ilości pasażerów komunikacji podmiejskiej