TRAKO świadczy usługi zarządu transportu miejskiego

Zarządzanie odbywa się na podstawie Koncepcji naszego autorstwa

Z przyjemnością informujemy, że TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE podpisało umowę na przygotowanie i nadzór przyszłej komunikacji w Gminie Strzelin. Tym samym będziemy świadczyć usługę swoistego Zarządu Transportu Miejskiego dla tej gminy.
W ramach powierzonych zadań będziemy robić wszystko czym zajmuje się organizator transportu, tj. m.in. przygotowywać rozkłady jazdy, taryfę oraz trzymać pieczę na tworzeniem i utrzymaniem infrastruktury przystankowej.
W drugim etapie, po uruchomieniu komunikacji, będziemy nadzorować jakość świadczonych przez przewoźnika usług oraz monitorować wskaźniki ekspoatacyjne i przewozowe - w konsekwencji korygować rozkłady jazdy mając na celu optymalizację systemu.

Jest to chyba pierwszy przypadek w kraju, w którym gmina zdecydowała się na kompleksowe powierzenie czynności związanych z zarządzaniem swoim transportem zbiorowym wyspecjalizowanej firmie. Tym bardziej zrobimy wszystko, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, aby nie zawieść oczekiwań gminy i mieszkańców.