Ruch Miasta czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia

Logo projektu Ruch Miasta

Pracujemy nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia. To ważny dokument, którego zapisy, a później ich wdrażanie, zadecydują o poprawie warunków przemieszczania się.

 

Plan dotyczący rozwoju mobilności we Wrocławiu ma na celu określenie konkretnych działań, które pozwolą na przejście do bardziej zrównoważonego systemu transportu w mieście. Poprawić powinna się więc jakość życia mieszkańców. Dokument obejmie szereg obszarów związanych nie tylko z poruszaniem  się po mieście, ale także z potrzebami uzyskania przez poszczególne grupy użytkowników swobodnego dostępu do różnych obszarów czy obiektów w mieście. Będzie to ważne narzędzie w realizacji celu, jakim jest zrównoważony rozwój mobilności. Chcemy go stworzyć razem z mieszkańcami. 

 

Projekt realizowany jest przez naszą firmę, we współpracy z Instytutem Badawczym IPC, Ekovert oraz Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich na zlecenie Gminy Wrocław pod merytorycznym nadzorem Biura Zrównoważonej Mobilności.

 

Strona projektu jest prowadzona w miejskim serwisie Wrocław Rozmawia.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału. Zapraszamy na spotkania!