Napisali o nas:

Oferta dla firm przewozowych

 
 • Optymalizacja oferty przewozowej oraz koncepcje rozwoju sieci komunikacji zbiorowej.
 
 • Kompleksowa obsługa działu przewozów przedsiębiorstw komunikacji zbiorowej.
 
 • Rozkłady jazdy (synchronizowanie odjazdów, optymalizacja pracy przewozowej oraz tras przebiegu).
 
 • Obniżanie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej przy możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na jakość oferty przewozowej i wysokość przychodów.
 • Diagnoza publicznych przewozów pasażerskich.
 • Ocena stanu istniejącego komunikacji zbiorowej.
 
 • Badania i analizy napełnień środków transportu zbiorowego oraz struktury pasażerskiej.
 
 • Identyfikacja więĽby ruchu pasażerskiego.
 
 • Wyznaczanie rentowności przewozów pasażerskich.
 
 • Analizy sytuacji eksploatacyjno - ekonomicznej komunikacji miejskiej.
 • Analizy kosztów i korzyści dla projektów transportowych.
 • Analizy marketingowe.
 • Kierunki rozwoju firm przewozowych.
 • Współpraca w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE na zakup taboru itp.
 • Nadzór merytoryczny nad fazą realizacji projektów.