Napisali o nas:

Oferta w zakresie pomiarów, analizy i modelowania ruchu

 
  • Pomiary i analizy ruchu.
 
  • Badania popytu komunikacji zbiorowej.
 
  • Kompleksowe badania ruchu drogowego (badania ekranowe, kordonowe).
 
  • Badania ankietowe.
  • Opracowywanie charakterystyk zachowań komunikacyjnych.
  • Modele ruchu miejskiego (opracowane oprogramowaniem VISUM).
 
  • Mapy natężenia ruchu.
 
  • Obliczenia symulacyjne.